Flahults Ungdomsgård

Stå med oss

Flahultsgården drivs av Kristen Samverkan Småland Blekinge och det finns stora möjligheter att bidra till vår verksamhet om man vill. 

# Ge en gåva

Vi vill fortsätta utveckla och förvalta Flahults Ungdomsgård. Ett sätt att stå med oss är genom att ge en gåva.

# Gör en arbetsinsats

Mycket av arbetet runt Flahult sker av frivilliga krafter. Ett sätt att stå med oss är genom att göra praktiska insatser.

03. Bidra med annat

Kanske har du idéer för hur Flahults Ungdomsgård kan utvecklas eller vill bidra på något vis? Välkommen!

För en god sak

Supporta Flahults Ungdomsgård

Delar av vårt arbete bärs av volontärer och frivilliga som ger av sin tid och sitt engagemang. Många har upplevt att Flahults Ungdomsgård är en speciell och viktig plats och vi önskar den ska få fortsätta vara det för kommande generationer.

Det finns möjlighet att ge till vårt arbete. Ytterst frivilligt, men alltid välkommet!

Märk gåvan ”Flahult”